Výškový profil Brožura Legenda
Výškový profil Brožura Legenda

Dobrovolní hasiči v Rakousku a v Čechách
První stopy organizovaných hasičských sborů na rakouském území sahají do 3. století našeho letopočtu, kdy byly objeveny během vykopávek v římských táborech Carnuntum, Vindobona, Flavia Slova, Ovilava, Mader a Virunum.

První sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1850 v českém městě Zákupy (tehdy v Rakousko- uherském „Reichstadt”). Tohoto úkolu se chopil někdejší důstojník – rotmistr Ferdinand Leitenberger, který byl znám jako vynálezce (měl patent na tlakový hasicí přístroj) a odborník na hašení požárů. Sbor, který založil, se skládal z českých i rakouských dobrovolníků. V roce 1955 vytvořil a vydal odbornou ilustrovanou brožuru „Freiwilige Pompierskorps“, tedy „Dobrovolné hasičské sbory“, která se stala podnětem pro vznik stovkám dalších hasičských spolků. Na přelomu 20. století jich bylo již 2677. V dnešní době funguje na území Rakouska 4528 dobrovolných hasičských sborů, v kterých se angažuje přes 300 000 žen a mužů. V Čechách je to 7810 sborů, s 353 520 členy, které zaštiťuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členem sboru se může stát kdokoliv ve věku od 10ti let. Po absolvování výcviku a školení je dobrovolník zaměstnán na základě jeho schopností. Aktivní členové ve svém volném čase pravidelně trénují a soutěží, aby se udržovali v kondici pro případný zásah. Spolky v obou zemích jsou sponzorovány obcemi, nebo firmami a jsou významné i z hlediska společenského života obce. Soutěže v hasičském umění jsou označovány jako požární sport.


Svatý Florián, patron hasičů
O životě Svatého Floriána (Floriána z Lorchu) existuje mnoho legend a pověstí. Byl to důstojník římské armády. V roce 304, když probíhalo protikřesťanské tažení, se postavil na obranu 40 zatknutých a odsouzených křesťanských legionářů. Aquilián ho za tento projev víry potrestal mučením, aby Floriána donutil zapřít Krista. Ten tak neudělal a dne 4. května téhož roku ho s přivázaným kamenem kolem krku hodili do řeky Enže. Floriánovy ostatky se staly relikviemi, které se v 11. století rozvezly do chrámů v Itálii (Řím a Bologne), Polsku (Krakov) a Česku (chrám Sv. Víta, katedrála v Olomouci, kostel v Kladně a Havlíčkově Brodě). Tyto relikvie měly chránit města před požáry. Florián jako umučený ve vodě, se stal patronem hasičů a všech profesí, které souvisejí s ohněm (hutníci, kominíci, hrnčíři, pekaři). Stal se jedním z polských patronů a prvním rakouským svatým a mučedníkem. Jeho kult se rozšířil po celé Evropě, čehož je důkazem několik klášterů, nespočet soch (ve Slavonicích na Horním náměstí), vyobrazení na pečetích, erbech, průčelích domů a hlavně na hasičských zbrojnicích (na naší trase: Reibers, Reingers, Gilgenberg, Tiefenbach,..). Zobrazuje se v obleku římského důstojníka s helmou, v jedné ruce vlajka, ve druhé, nádoba s vodou.
Souřadnice GPS ke stažení
Doporučení kola
silniční a treková kola
Vhodnost trasy
vytrvalostní cyklisti

Projekt podpořili: