O PROJEKTU “NAUČNÉ PŘESHRANIČNÍ CYKLOOKRUHY SLAVONICE-DOBERSBERG A OKOLÍ“

Představujeme Vám 6 cyklookruhů, každý se svým specifickým zaměřením, které pobaví i poučí celou rodinu. Všechny trasy jsou značeny a mají svůj doporučený směr.
Prosím věnujte pozornost informacím o náročnosti jednotlivých okruhů, doporučením na výbavu a bezpečnost.

Projekt vznikal v souladu se strategickým rozvojem příhraničního regionu a to jako součást programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Projekt byl rozdělen na dvě části a realizoval se v letech 2012-2013.

Projekt vypracovalo Centrum pro budoucnost o.p.s. se sídlem v Slavonicích společně se samosprávou města Dobersberg a Waldkirchen. Na projektu se podíleli také české a zahraniční osobnosti z oblasti vědy a umění jako RNDr. Václav Cílek CSc. a fotograf David Aschkenas. Na projektu se také podíleli studenti z ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy, organizace Silva Nortica, LiftonZoline International LLC a Nadace VIA.KDE ZAČÍT A KDE NAJÍT INFORMACE

Všechny cyklistické okruhy začínají i končí ve Slavonicích. Výchozím bodem může být prostor před budovou Institutu Slavonice na Náměstí Míru 456 kde je také umístněna informační tabule. Informace k cyklistickým okruhům a také vytištěné brožurky k jednotlivým trasám obdržíte v kanceláři Institutu Slavonice nebo v informačním turistickém centru na náměstí. Možnost se informovat nebo si prohlédnout trasy budete mít také v Hotelu U Růže v centru města nebo kousek za městem v penzionu Bejčkův mlýn.JAK PROJEKT VZNIKAL
1. TRASOVÁNÍ
2012

2013

2. ZNAČENÍ

3. DISKUZE

4. NAVRHOVÁNÍ

5. INSTALACE


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme RNDr. Václavu Cílkovi, CSc. Za zasvěcení do problematiky zániku vesnic a za vytvoření průvodního textu k této trase.
Děkujeme fotografovi Davidovi Aschkenas za profesionální provedení fotodokumentace k vesnici Pfaffenschlag. www.daschkenasphoto.com
Děkujeme starostovi Starého Města panu Marianovi Kandlovi za poskytnutí materiálů k trase zaniklé vesnice.
www.srdceceskekanady.cz/interaktivni-mapa-ceska-kanada.html
Dále děkujeme všem, kteří tomuto projektu věnovali svoji energii a volný čas, kteří spolupracovali s tvůrčím týmem a obohatili tak nejenom jeho průběh ale i celkový výsledek. Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří se postarali o propagaci a šíření dobrého jména projektu.